لیست مجوزها


بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و آئین نامه اجرایی این قانون، ستاد سرمایه گذاری استان اقدام به تهیه نسخه الکترونیکی کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان شامل فرآیندهای صدور مجوز، پاسخ استعلامات دستگاههای اجرایی و نهادها نموده است.

نابراین بنا به تصریح تبصره 3 ماده 7 قانون فوق الذکر مبنی بر اینکه " هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطای مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در کتاب را مطالبه نماید" و نیز تاکید بند"د" ماده 2 آئین نامه اجرایی بر این موضوع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میتوانند فرآیندهای صدور مجوز و پاسخ استعلامات خود را با این کتاب تطبیق نموده و در صورتی که شرایط یا مدارک انجام کار با محتوای کتاب متفاوت باشد اقدام به طرح شکایت در دبیر خانه ستاد سرمایه گذاری استان از طریق لینک فرم شکایت سرمایه گذران نمایند.

ضمناً مردم و مراجعان به دستگاهها، نهادها و تشکلها میتوانند در صورت عدم ذکر فرآیند های یک دستگاه در این سایت از آن دستگاه شکایت نمایند.لازم به ذکر است مطابق با تبصره ماده 2 آئین نامه بالاترین مقام اجرایی دستگاههای اجرایی مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده دارند.


لیست مجوز ها جستجو
# عنوان مرجع صادر کننده تعداد مجوز
1 سازمان امور اقتصادی و دارایی(مرکز خدمات سرمایه گذاری استان) 1
2 سازمان جهاد کشاورزی 16
3 سازمان صنعت، معدن و تجارت 10
4 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 7
5 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری 2
6 اداره کل ثبت اسناد و املاک 1
7 اداره كل راه و ترابري 0
8 اداره كل مسكن و شهرسازي 0
9 سازمان آموزش و پرورش 1
10 ستاد نظارت گمركات استان و اداره كل گمرك بوشهر 0
11 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي 0
12 شركت شهركهاي صنعتي 1
13 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 1
14 اتاق بازرگاني صنايع و معادن 1
15 اداره كل ورزش و جوانان 1
16 شركت آب و فاضلاب 0
17 شركت آب منطقه اي استان بوشهر 1
18 شركت توزيع برق منطقه اي استان بوشهر 1
19 شركت مخابرات استان بوشهر 0
20 شركت گاز استان بوشهر 0
21 اداره كل بهزيستي 16
22 منطقه وي‍ژه اقتصادي بوشهر 5
23 پارك علم و فناوري خلیج فارس 1
24 شركت ملي پخش و فراورده هاي نفتي 1
25 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 3
26 اداره كل محيط زيست 0
27 سازمان بنادر و دریانوردی 2
28 اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری 2
29 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 1
30 شهرداری بوشهر 1
31 پست 0
32 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 23
33 اداره کل امور مالیاتی 0
34 اداره کل حمل و نقل و پایانه ها 1